Crezu

Comparar
Cantidad máximo Cantidad mínima Como sea posible
10000 €
Contratar
500 € 3 año

@
Sofia Cortés

ŞI într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu,
Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii.
Lumină din Lumină, Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat,
Născut, iar nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut;
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri
Si S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, Şi S-a făcut om;
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat;
Şi a înviat a treia zi după Scripturi; Şi S-a înălţat la ceruri şi şade la dreapta Tatălui;
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece vii şi morţii,
A Cărui Impărăţie nu va avea sfârşit.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*